tr ru en de zh fr

benBlog

Motorlu Araba Yapımı Atölyesi

Motorlu Araba Yapımı Atölyesi

Motorlu Araba Yapımı Atölyesi

Malzemeler

Malzemeler


•Gözlük
•Zımparalı Testere Modülü
• BenMaker Matkap Modülü
• Ahşap Kontrplak Hammadde (7x15 cm)
• 3V Yassı DC Motor
• DC Motor Ucuna Uyumlu Pervane
• On-Off Devre Anahtarı
• AA İkili Pil Yuvası
• Jumper Kablo
• Pipet
• Çöp şiş
• Silikon tabancası
• Mum silikon

YAPIM AŞAMALARI


· Katılımcılara motorlu araba modelinin yapılacağı belirtilir.
· Tasarıma ahşap tasarım ve şekillendirme işlemi ile başlanır.
· Motorlu araba modeline ait mastarlar paylaşılan linkteki gibidir.
· Mastar çizimlerinin çıktısı alınır.
· Mastarlar belirtilen çizgilerin dışından makas ile kabaca bir şekilde kesilir.
· Su bazlı silindir yapıştırıcı ile mastarlar kontrplak üzerine yapıştırılır. Sonraki aşamalarda mastarlar, kontrplak yüzeyinden çıkarılacağı için yapıştırıcının çok sürülmemesine dikkat edilmelidir. Kontrplak üzerine yapıştırılan çizimler, testere ile kesilecek olan hatları temsil etmektedir.
· BenMaker Zımparalı Testere Modülü ile mastar hatları üzerinden kesim işlemi gerçekleştirilir. Parçalar üzerinde bulunan ve parçaların birbiri ile montajını sağlayacak olan kanal kesimleri, hassas işlem gerçekleştirilebilmesi için sona bırakılır.
· Kesme işlemi sonucunda yedi parça oluşacaktır.
· Ahşap işlemeler öncesi elektronik devre montajının gerçekleştirilmesi gerekir.


Devre, şemadaki gibi gerçekleştirilir.

Image for post

Devre oluştururken;


1-İkili pil yuvasının kullanılması motorun daha hızlı dönmesini sağlayacaktır.
2-Devre anahtarlarında iki ayak vardır. Bunlardan birinin +, diğerinin  uç olacak şekilde bağlanması gerekmektedir.
3-Elektronik elemanlar devre şemasındaki gibi olacak şekilde birleştirilir. Devre şemasında siyahlar eksi ucu, kırmızılar artı ucu temsil etmektedir.

Montaj işlemi için sırasıyla;


1-Üzerinde iki montaj kanalı bulunan parça üzerine, araba modelinin sağ ve sol gövde parçaları yerleştirilir.
2-Tekerlek montajı için ilk aşamada pipet iki parçaya ayrılır bu noktada pipetin çok uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Pipet içerisinden geçebilecek ve tekerlek montajı gerçekleştirilebilecek şekilde çöp şiş iki parçaya ayrılır.
3-Pipet sağ ve sol gövdeler üzerinde bulunan deliklerden geçecek şekilde yerleştirilir. Kesilmiş olan çöp şiş parçasının bir tarafına tekerlek yerleştirilir ve silikon aracılığı ile sabitlenir. Bir tarafına tekerlek sabitlenen çöp şiş pipet içerisinden geçirilerek boş olan ucuna da aynı şekilde tekerlek yerleştirilerek sabitlenir. Aynı işlemler arka tekerlekler için de tekrarlanır.
4-Elektrik devre, pervane arabanın arkasında kalacak şekilde ortalanarak silikon aracılığı ile sabitlenir. Pil yuvası, arabanın ön kısmına gelecek şekilde ortalanarak silikon aracılığı ile sabitlenir. On-Off anahtar sağ ya da sol gövde kenarına gelecek şekilde yerleştirilir ve silikon aracılığı ile sabitlenir.
5-Pillerin takılması ile birlikte araba hareket etmeye hazır olacaktır.

İpuçları


1-Malzeme listesi tedarik edilir.
2-Başlamadan önce BenMaker Zımparalı Testere Modüllerinin kontrolü sağlanmalı, zımpara modülleri aşınmaları kontrol edilmelidir.

Gerekli Süre


Tüm etkinliklerin 40 dakikalık 2 oturumda tamamlanması planlanmıştır.

Atölye Hedefi


Motorlu araba modeli oluşturulurken;
· Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklaması,
· Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırması,
· Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışması,
· Elektriğin güvenli kullanılmasına özen göstermesi,
· Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen göstermesi,
· Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark etmesi,
· Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanıması,
· Çalışan bir elektrik devresi kurması,
· Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu bilmesi hedeflenmektedir.

Atölye Amaçları


Katılımcı,
· Proje odaklı çalışmayı deneyimler.
· Tasarımsal düşünce ile objelerin bağlantısını kurar.
· Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
· El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapar.
· Malzemeleri istenilen nitelikte işler.
· Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
· Güvenli çalışma ortamları için gerekli önlemleri alır.
· Meydana gelecek bütüne ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
· Elektroniğe giriş yapar.
· İletkenlik kavramını gözlemler.
· Elektronik elemanları tanır ve işlevlerini gözlemler.
1. Nilüfer Sk. No:5, 16110 Demirtaş Dumlupınar Osb/Osmangazi/Bursa

maker@benmaker.com

+90 224 504 15 97